‹ TilbageOBTON KONCENTON MILJO 0041

Lovforslag ændrer skatteforhold ved K/S-investeringer

Onsdag d. 14. december fremsatte den nye regering et lovforslag, der skal forhindre, at underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker, vindmøller og ejendomme ikke længere kan bruges til at nedbringe skat i anden indkomst for private investorer. For selskabsinvestorer er der ingen ændringer i lovforslaget.

Lovforslaget i sin nuværende form har virkning fra d. 14. december 2016, men er ikke med tilbagevirkende kraft, hvorfor det ikke vil have konsekvenser for de K/S-investeringer, der er foretaget hos Obton før d. 14. december 2016.

 

Administrerende direktør i Obton, Anders Marcus, udtaler følgende om sagen: ”Det er klart, at et lovforslag, der med øjeblikkelig virkning ændrer forholdene for et af vores forretningsområder, er ukærkomment. Når det så er sagt, har vi de senere år udviklet vores forretning, så vi har flere ben at stå på. Således udgør den del af forretningen, der bliver påvirket af lovforslaget, under 20% af den samlede omsætning i koncernen. Vi er stadigvæk en sund og stærk virksomhed, der med vores fokus på forvaltning af alternative investeringer fortsat forventer en samlet vækst i koncernen i 2017."

 

Obton har de senere år bl.a. haft stor fokus på udviklingen af aktieprojekterne inden for solenergi, etableringen af ejendomsselskabet, Koncenton, der udbyder ejendomme i aktieselskaber, samt lanceringen af et vindmølleaktieprojekt, der kommer til salg i begyndelsen af 2017.

 

Obtons investeringsdirektør og partner, Oliver Peters, tilføjer: ”Vores kerneprodukter er stadigvæk de samme – vi sælger sol- og vindprojekter med et fornuftigt forhold mellem afkast og risiko. Det har lovforslaget ikke ændret ved. Selvfølgelig har vi haft et kundesegment, der har sat pris på det skattemæssige incitament, som vi nu ikke kan tiltrække i samme grad. Men langt størstedelen af vores salg er baseret på, at investeringer i sol- og vindenergi giver rigtig god mening, og sådan vil det fortsat være.”

 

>> Læs hele lovforslaget

 

Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, og Obton følger intensivt de næste par måneder i Folketinget, hvor lovforslaget gennemgår høringer samt behandlinger inden det forventede ikrafttrædelsestidspunkt d. 1. april 2017.

 

Ud over videreudviklingen af virksomheden og øvrige forretningsområder, fortsætter Obton administrationen af de mere end 150 selskaber, som Obton har under administration, på samme høje serviceniveau som tidligere.