‹ TilbageFN

FN advarer: kul og olie skal være fortid i år 2100

Tonen i ny FN-klimarapport er hårdere end tidligere, og der kaldes til øjeblikkelig skærpelse af indsatsen mod CO2-udledning og klimaforandringer. Solenergi er en vigtig del af løsningen, der skal sikre, at CO2-udledningen i 2100 skal være nul.

-

Søndag den 2. november 2014 offentliggjorde FN’s klimapanel, IPCC, et resumé af sin årlige klimarapport. Mere end 600 forskere og embedsmænd har den seneste uge været samlet i København for at sammenskrive rapporten om den hidtil mest omfattende undersøgelse af klimaforandringerne, og udmeldingen er klar: stop brugen af de fossile brændstoffer, kul og olie, med det samme, eller naturen og mennesker vil blive ofre for uoverskuelige konsekvenser.

 

Læs IPCC’s pressemeddelelse, der opsummerer de vigtigste konklusioner i rapporten her

 

 

Den skærpede tone kommer efter, at det er blevet klart, at det er en kamp mod tiden, hvis målsætningen om at begrænse den globale temperaturstigning til 2 grader skal lykkes: ”Vinduet med muligheden for at sikre en temperaturstigning på højst 2 grader lukker snart” (Rajenda K. Pachauri, formand for IPCC).

 

 

Smertegrænsen er nær

En temperaturstigning på 2 grader er adskillige gange blevet nævnt som smertegrænsen, og en højere temperaturstigning end dette vil bl.a. betyde:

  • Afsmeltning af indlandsis, der vil medføre en stigning i verdenshavene og dermed oversvømmelse af lavtliggende lande og øer
  • Hyppigere og længere hedebølger og generelt flere voldsomme vejrfænomener
  • Mangel på drikkevand og faldende udbytter af vigtige kornsorter som bl.a. hvede, ris og majs.

Ifølge DMI vil temperaturstigningerne i Danmark betyde stadigt flere skybrud og stormfloder, en tendens vi allerede er begyndt at få en forsmag på de seneste år.

 

Læs mere om klimaforandringernes konsekvenser for Danmark her

 

 

Nul CO2-udledning fra år 2100

Den nye rapport fastslår, at CO2-udledningen skal reduceres med mellem 40 og 70 procent frem mod 2050, og at CO2-udledningen i år 2100 skal være nul. Et meget ambitiøst mål, men ifølge IPCC dog ikke urealistisk – ”vi har muligheden, og valget er dermed vores. Alt vi har brug for, er viljen til forandring” (Rajenda K. Pachauri, formand for IPCC).

 

 

Solenergi er vigtig del af løsningen

IPCC efterspørger især forbedrede politikker omkring reduktion af CO2-udledningen og påpeger, at der findes mange løsninger på problemet – som samtidig tillader økonomisk og menneskelig udvikling. Blandt IPCC’s løsningsforslag er bl.a. vind- og solenergi, og sidstnævnte har de seneste år oplevet et så betydeligt fald i omkostninger, at der i dag er tale om en energikilde, der i mange lande kan konkurrere med de fossile brændstoffer.

 

Se også: Solenergi i USA billigere end konventionel energiform