‹ TilbageObton Solskin

Får Løkkes 2025-plan indflydelse på Obtons K/S-projekter?

Hvis Venstres Helhedsplan gennemføres, betyder det bl.a. lettelser i topskatten. Obtons K/S-projekter vil dog fortsat rumme store skattemæssige fordele for personer med indkomst i topskatten.

Tirsdag den 31. august præsenterede Lars Løkke regeringens nye Helhedsplan, som - hvis den gennemføres, får betydning for millioner af danskere. De skattemæssige tiltag har fyldt meget politisk såvel som i medierne, og her er særligt ét tal blevet omtalt i flæng.

 

5 procentpoint.

 

Det er den topskattelettelse, der er en del af 2025-planen, og som har været omdiskuteret, bl.a. fordi Liberal Alliance gennem en periode har truet med at vælte regeringen, hvis ikke planen bød på disse lettelser for landets rigeste.

 

Skatten bliver kun sat ned for dem, der betaler topskat og tjener under en million kr. De allerrigeste skal altså fortsat betale nuværende sats på al indkomst efter først tjente million.

 

K/S-projekter påvirkes

Hos Obton udmærker en af vores investeringstyper sig ved, at investor opnår et højt skattefradrag, som medfinansierer indskuddet. Derfor får helhedsplanen også indflydelse her hos os, hvis den indføres.

 

Det gælder konkret for vores K/S-projekter, hvor investor drager fordel af attraktive skattefradrag, og det er derfor alene disse projekter, som påvirkes.  

 

Vi er dog optimistiske efter at have regnet på forskellen fra i dag og til, at planen potentielt træder i kraft. Det er vi, fordi både fradrag og tilbagebetalingstid ikke påvirkes markant, og der vil derfor fortsat være tale om en attraktiv investering med en kort tilbagebetalingstid og en stor opsparing.

 

Sådan påvirkes investor

For at gøre ændringerne helt konkrete, har vi regnet på vores aktuelle tyske K/S-projekt.

 

Hvis og såfremt helhedsplanen gennemføres 100 pct., vil det påvirke de kommende tyske projekter således:

 

  • Tilbagebetalingstiden ændres fra 18 til 27 måneder

 

  • Den samlede opsparing reduceres med 11%

 

Drag fordel ved at investere nu

Der er stadig mange hvis’er i den nye Helhedsplan. De næste uger skal Folketinget forhandle udspillet, og man vil forsøge at nå til enighed om en samlet 2025-plan.

 

Hvad end Folketinget når frem til, vil planen ikke indføres for skatteåret 2016, det vil tidligst ske fra 2017.

 

Det betyder, at investerer man i K/S-projekter inden årsskiftet, vil man stadig kunne drage samme skattemæssige fordele som hidtil.

 

Nyt projekt med årets højeste opsparingsfaktor

Obton har netop lanceret et nyt K/S projekt ”Obton Solenergi Hydra”. Det tyske solcelleprojekt indeholder årets højeste opsparingsfaktor, og derudover er tilbagebetalingstiden kun 18 måneder.

 

Med et indskud på 600.000 kr. får du dermed et skattefradrag på 598.000 kr. allerede i 2016.

 

Læs mere om Obton Solenergi Hydra