Vestas V112

Obton Vindenergi Heron

Med en investering i Obton Vindenergi Heron opnår du med et indskud på DKK 1.060.000 en 10% ejerandel af en nyopført Vestas-vindmølle, som giver dig gns. årlige udbytter på 6,5%.

Med Obtons nyeste vindmølleprojekt, kan du nu investere i en nyopført, landbaseret vindmølle med en 20 års fuldservice-aftale leveret af Vestas.

 

Projektet henvender sig til investorer, som driver selskab i A/S og ApS samt personer i virksomhedsskatteordningen (VSO). P/S-strukturen i projektet gør, at du modtager udbytterne skattefrit. Det betyder, at projektets afkast på 6,5% reelt svarer til et aktie- og obligationsafkast på cirka 8%.

 

Det er kendetegnende for projektet, at du allerede i 2019 modtager første udlodning på DKK 55.875. I en 10-årig periode modtager du udlodninger på 6,5% i gennemsnit. Det er et tegn på, at projektet hurtigt oparbejder en stærk og sund likviditet.

 

Møllen er en 3,3MW V112 Vestas-mølle placeret 80 km nordvest for Mannheim i den tyske delstat Rheinland-Pfalz. Den er under opførsel og forventes tilsluttet det offentlige elnet i sommeren 2017.

 

KENDETEGN VED INVESTERING I OBTON VINDENERGI HERON P/S

  • Du får årlige udbytter på 6,5% i gennemsnit baseret på det stabile cash flow fra driften af en Vestas-vindmølle, hvorfor projektet er uafhængigt af bevægelserne på finansmarkedet
  • Skattefrie udbytter ved minimum 10% ejerskab for både selskabsejere og investorer i VSO
  • Planlagt exit-strategi på hele projektet efter 10 år
  • Begrænset og gennemsigtig risikoprofil med fast rente i hele lånets løbetid
  • Du hæfter ikke for andet end dit egenkapitalindskud, da långiver alene har pant i vindmøllen
  • Du medvirker til omlæggelsen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi, da møllen producerer el svarende til det årlige forbrug i omkring 1500 husstande

GARANTERET EL-AFREGNINGSPRIS OG STABIL PRODUKTION

Tyskland er et foregangsland inden for installation af vedvarende energi, og den store politiske opbakning i landet betyder, at det er muligt at lave 20-årige statsgaranterede aftaler om prisen på møllernes producerede strøm, hvilket minimerer din risiko som investor.

 

To uvildige vindrapporter foretaget af anerkendte vindeksperter med erfaring fra området danner grundlag for møllens budgetterede produktion. Rapporterne er endvidere valideret af danske EMD, der er blandt verdens førende udviklere af software inden for vindenergi.

FULDSERVICE-AFTALE OG ATTRAKTIVE LÅN

En 20 års fuldservice-aftale med producenten Vestas, der forestår overvågning og vedligeholdelse, sikrer den bedst mulige drift samt erstatning som følge af eventuel tabt produktion.

 

Lånet er hjemtaget gennem Deutsche Kredit Bank på non-recourse vilkår og med en fast, lav rente gennem hele projektets løbetid. Det betyder, at renteudgifterne er kendte, og at långiver alene har pant i vindmøllen og dermed ikke hos den enkelte investor.     

 

ER DU SELSKABSINVESTOR ELLER I VSO, OG KAN DU INVESTERE FRA 1.060.000? LÆR MERE OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER - BESTIL MATERIALE VIA FORMULAREN >>