Du har nu mulighed for at investere i Obton Solenergi Sterk - en ny, stor solcellepark i Holland, som giver dig stabile afkast med høj sikkerhed og lige nu satser massivt på omlægningen fra fossile brændstoffer til grøn energi.

Projektet henvender sig til investorer med selskabsmidler at investere for eller for dig i virksomhedsskatteordningen (VSO). Du modtager udbytterne skattefrit. Det betyder, at det årlige afkast på 7% reelt set svarer til et aktie- eller obligationsafkast på +8,5%.

  • Du modtager skattefrie årlige udbytter på 7%
  • Investeringen er uafhængig af konjunkturudsving
  • Solindstrålingen er stabil og afviger over en årrække med bare +/-2,5%
  • Investeringsmuligheder fra 770.000 kr. 

MODTAG ET PROSPEKT

Page Title