Sterk - bredt

Obton Solenergi Sterk

Obton lancerer nu det første selvstændige projekt i Holland særligt henvendt selskabsinvestorer og investorer i virksomhedsskatteordningen.

Efter nøje research på markedet er vi nu stolte over at kunne præsentere denne investeringsmulighed baseret på driften af en nyopført solcellepark i Holland. 

Der er tale om et P/S-selskab med en gennemskuelig og begrænset risikoprofil, som genererer overskud fra dag ét. Over en 25-årig periode modtager du årlige udbytter på 7%.

 

Investering for dig i VSO eller med selskabsmidler

Projektet henvender sig til investorer med selskabsmidler at investere for eller for dig i virksomhedsskatteordningen (VSO). 

Du modtager udbytterne skattefrit. Det betyder, at det årlige afkast på 7% reelt set svarer til et aktie- og obligationsafkast på +8,5%. 

 

Nybygget park med den nyeste teknologi

Den hollandske solcellepark har en kapacitet på 4,37 MWp, hvilket svarer til det årlige strømforbrug i ca. 940 danske husstande. Parken er endnu ikke bygget, men bliver placeret 30 km. sydøst for Groningen. 

Obton er selv bygherre på projektet, og dermed har vi haft indflydelse på, at materialerne, parken bygges i, er de bedste, og at der gøres brug af den nyeste teknologi på området.

Solcelleparken forventes færdigbygget og tilsluttet elnettet 1. december 2017.

 

KENDETEGN VED INVESTERING I OBTON SOLENERGI STERK P/S

  • Projektet er henvendt selskaber og investorer i VSO
  • Gennemsnitligt årligt udbytte på 7% over 25 år
  • Skattefrie udbytter for VSO-investorer og selskabsinvestorer
  • Investeringen er uafhængig af konjunkturudsving
  • Begrænset og gennemsigtig risikoprofil
  • Finansieringstilbud på non-recourse vilkår med fast, lav rente
  • En andel på 11,11% kræver indskud på DKK 770.000

 

Garanteret strømpris og lån med fast rente

Fra tilslutningen af solcelleparken og 15 år frem modtager selskabet gunstige afregningspriser med en statsgaranteret feed-in-tarif for den strøm, der produceres. I den resterende del af den 25-årige budgetperiode afregnes strømmen til markedspris. 

 

Stærkt alternativ til statsobligationer

Med Obtons premiere på Solenergi Sterk får du et stærkt alternativ og et attraktivt merafkast til f.eks. tyske eller hollandske statsobligationer, der pt. har en effektiv 10-årig rente på henholdsvis 0,3% og 0,4%.