Web

Afprøvet investeringskoncept med et gns. årligt udbytte på 8%

  

Obton Solenergi Balance tager afsæt i det populære koncept bag Obton Solenergi Global, der med en total aktivsum på omkring DKK 1 mia. blev fuldtegnet af 230 investorer, som planmæssigt modtog første udbytte på 6% i juni 2016.   

 

Projektet baserer sig på den stabile indtjening fra én portefølje bestående af en række solcelleparker i flere velkendte lande. På den måde sikres du en afbalanceret investering med fornuftig risikospredning og et højt afkast, som gør din investeringsportefølje modstandsdygtig over for udsvingene på finansmarkedet.  

 

Obton Solenergi Balance giver dig et gns. årligt udbytte på 8%, og derudover tilbagebetales hele dit egenkapitalindskud. 

 

Som noget nyt har vi i dette projekt forbedret aktiens likviditet, så du efter 5 år kan træde ud af projektet. Herefter kan du indløse aktierne med kun 3 års mellemrum.

 

KENDETEGN VED INVESTERING I OBTON SOLENERGI BALANCE

  • Du får stabile, årlige udbytter på 8% i gennemsnit, baseret på et gennemtestet investeringskoncept, der er uafhængigt af bevægelserne på finansmarkedet
  • Du modtager - hvis du investerer gennem et selskab - udbytterne skattefrit, hvormed projektets afkast på 8% reelt set svarer til et aktie- og obligationsafkast på +10%.
  • Du opnår fornuftig risikospredning på tværs af solcelleparker i flere velkendte lande (f.eks. Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland og England).
  • Du har en struktureret exit-mulighed efter 5 år, og herefter kan du hvert 3. år vælge at indløse aktierne.
  • Du kan investere via frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler.
  • Du hæfter ikke for andet end dit egenkapitalindskud, da långiver alene har pant i solcelleparkerne.
  • Du ved, at Obton selv investerer i minimum 5% af projektet.
  • Du medvirker til omlæggelsen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.
  • Du kan investere fra DKK 750.000

 

OPNÅ EN TRYG INVESTERING GENNEM OBTON FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

Formidling af aktier i Obton Solenergi Balance sker gennem Obton Fondsmæglerselskab A/S i henhold til Finanstilsynets regler for finansielle produkter.

 

I forbindelse med salget af aktier, modtager Obton Fondsmæglerselskab A/S et månedligt fee til administration samt 2% af investors samlede tegning i formidlingsprovision. Denne provision betales direkte af Obton A/S og påvirker således ikke investors samlede tegning.

 

Alle vores investeringskonsulenter er certificerede i unoterede aktier gennem Finanssektorens Uddannelsescenter efter krav fra Finanstilsynet


LÆR MERE OM DINE MULIGHEDER - BESTIL ET GRATIS PROSPEKT VIA FORMULAREN >>