Park1

Obton Vindenergi Windpark

Obton lancerer nu én samlet portefølje bestående af flere vindmøller placeret i Tyskland, som giver dig et gns. årligt afkast på 8% og god risikospredning til din portefølje.

Obton Vindenergi Windpark kombinerer et solidt afkast med en lav risiko, da samtlige vindmøller i porteføljen er placeret i Tyskland, som er et foregangsland inden for installation af vedvarende energi. Den store politiske opbakning i landet betyder, at det er muligt at lave 20-årige statsgaranterede aftaler om prisen på møllernes producerede strøm, hvilket minimerer din risiko som investor.

 

Der er tale om investeringer i op til 6 vindmøller*, der enten er under opførelse, netop opførte og tilsluttet eller idriftsatte med produktionshistorik (max 10 år). Derved opnår du en risikospredning, der sammen med indtjeningen fra driften af vindmøllerne skal sikre dig et stabilt og langsigtet udbytte af din investering.

 

*Der indkøbes som minimum to vindmøller. 

 

Er projektet attraktivt for dig? 

Projektet er både velegnet til investorer, der ønsker at investere i tyske vindmøller for private midler, pensionsmidler eller selskabsmidler. Investerer du for selskabsmidler, er der den fordel, at udlodningerne ikke er skattepligtige. 

 

KENDETEGN VED INVESTERING I OBTON VINDENERGI WINDPARK A/S

  • Du får stabile, årlige udbytter på 8% i gennemsnit, baseret på indtægten fra driften af vindmøllerne, hvorfor projektet er uafhængigt af bevægelserne på finansmarkedet
  • Du modtager - hvis du investerer gennem et selskab - udbytterne skattefrit
  • Planlagt exit-strategi på hele projektet efter 10 år. Investorerne i projektet bliver sammen enige om, hvorvidt det er attraktivt at sælge møllerne, ellers er det en mulighed at blive i projektet
  • Begrænset og gennemsigtig risikoprofil
  • Du hæfter ikke for andet end dit egenkapitalindskud, da långiver alene har pant i vindmøllerne
  • Du er selskabsinvestor eller privat investor og kan investere fra DKK 750.000

 

Validerede vindrapporter og god risikospredning

I vindmølleprojekter er der altid en risiko forbundet med budgetteringen af vind, men med dette projekt spredes risikoen på forskellige områder i Tyskland, da de 2-6 vindmøller i porteføljen er placeret forskellige steder i landet. Endvidere er der ved opførelsen af hver enkelt mølle udarbejdet uvildige vindrapporter - foretaget af anerkendte vindeksperter med erfaring fra området, som danner grundlag for møllernes budgetterede funktion. 

 

Samlet exit-strategi efter 10 år

Investering i vindmøller er typisk en investeringscase på 25 år. Hos Obton har vi forsøgt at forkorte investeringshorisonten, da det efter 10 år er hensigten at lave en samlet exit på hele projektet. Dette afhænger i sidste ende naturligvis af, om priserne ved salg er attraktive - alternativt er det muligt at fortsætte investeringen uændret. 

 

KAN DU INVESTERE FRA DKK 750.000, KAN DU LÆRE MERE OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER VED AT BESTILLE MATERIALE VIA FORMULAREN >>

 

Vindguide LP2

OPNÅ EN TRYG INVESTERING GENNEM OBTON FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

Formidling af aktier i Obton Vindenergi Windpark sker gennem Obton Fondsmæglerselskab A/S i henhold til Finanstilsynets regler for finansielle produkter.

 

I forbindelse med salget af aktier, modtager Obton Fondsmæglerselskab A/S et månedligt fee til administration samt 2% af investors samlede tegning i formidlingsprovision. Denne provision betales direkte af Obton A/S og påvirker således ikke investors samlede tegning.

 

Alle vores investeringskonsulenter er certificerede i unoterede aktier gennem Finanssektorens Uddannelsescenter efter krav fra Finanstilsynet.